Asp.Net
12
Kas
2011
Asp.Net GridView
Kategori : Asp.NetGridViewEventAccess
Ekleyen : Zekeriya ALAN
Merhaba Arkadaşlar, Bu makalemde Asp.Net GridView kontrolü ile kod tarafında silme ve güncelleme işlerini nasıl yaparız, bununla ilgili bir uygulama yazacağım. GridView'den kısaca bahsetmek gerekirse; GridView verilerimizi sayfa üzerinde ızgara biçiminde göstermeye yarayan bir listeleme tipidir. Uygulamamızda kod tarafında GridView Event 'larından faydalanacağız. Kullanacağımız Event 'lar : GridViewDeleteEventArgs, GridViewEditEventArgs, GridViewCancelEditEventArgs, GridViewUpdateEventArgs 'dır. Projemizde silme ve güncelleme işlemlerini Access veritabanı üzerinden yapacağız.
Veritabanımızın görünümü, siz kendi veritabanınızı istediğiniz şekilde oluşturabilirsiniz.
GridView Kodlarımız.
  1: <asp:GridView ID="GridView1" OnRowCancelingEdit="gridcancel" OnRowEditing="gridedit" 
  2:       OnRowDeleting="griddelete" OnRowUpdating="gridupdate" runat="server" GridLines="None" 
  3:       DataKeyNames="uyeId" AutoGenerateColumns="False" CssClass="grid">
  4:       <Columns>
  5:         <asp:BoundField DataField="Adi" HeaderText="Üye Adı" />
  6:         <asp:BoundField DataField="Soyadi" HeaderText="Üye Soyadı" />
  7:         <asp:BoundField DataField="EmailAdresi" HeaderText="Üye E-Mail Adresi" />
  8:  
  9:         <asp:CommandField ShowEditButton="true" />
 10:         <asp:ButtonField CommandName="Delete" Text="Sil" ItemStyle-ForeColor="red" />
 11:       </Columns>
 12:       <AlternatingRowStyle BackColor="#f5f5f5" />
 13:     </asp:GridView>
GridView Kod tarafında kullanacağımız metodlarımız.
  1: protected void gridedit(object sender, GridViewEditEventArgs e)
  2: {
  3:   //Edit kodları..
  4: }
  5: protected void gridcancel(object sender, GridViewCancelEditEventArgs e)
  6: {
  7:   //Cancel kodları..
  8: }
  9: protected void gridupdate(object sender, GridViewUpdateEventArgs e)
 10: {
 11:   //Update kodları..
 12: }
 13: protected void griddelete(object sender, GridViewDeleteEventArgs e)
 14: {
 15:   //Delete kodları..
 16: }
İlk olarak verilerimizi GridView'e doldurmamızı sağlayan veriGetir isimli metodumuzu yazıyoruz.
  1: protected void VeriGetir()
  2: {
  3:   OleDbConnection con = new OleDbConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["uyelerCon"].ConnectionString);
  4:   OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("Select * From Uyeler", con);
  5:  
  6:   con.Open();
  7:  
  8:   OleDbDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
  9:   DataTable tablo = new DataTable();
 10:   tablo.Load(dr);
 11:  
 12:   GridView1.DataSource = tablo.DefaultView;
 13:   GridView1.DataBind();
 14:  
 15:   dr.Close();
 16:   con.Close();
 17: }
Veri getirme işlemimizi tamamladığımıza göre, GridView Event'larımızın yapacağı işlemleri belirtmeye başlayabiliriz. Edit metodumuzu yazıyoruz.
  1: protected void gridedit(object sender, GridViewEditEventArgs e)
  2: {
  3:   //Edit kodları..
  4:   GridView1.EditIndex = e.NewEditIndex;
  5:  
  6:   VeriGetir();
  7: }
Edit Modundan çıkmak için gerekli kodlarımız.
  1: protected void gridcancel(object sender, GridViewCancelEditEventArgs e)
  2: {
  3:   //Cancel kodları..
  4:   GridView1.EditIndex = -1;
  5:  
  6:   VeriGetir();
  7: }
Şimdi ise verilerimizi güncelleyeceğimiz Update metodunu yazıyoruz.
  1: protected void gridupdate(object sender, GridViewUpdateEventArgs e)
  2: {
  3:   //Update kodları..
  4:   string Id = GridView1.DataKeys[e.RowIndex].Value.ToString();
  5:   string ad = ((TextBox)GridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[0].Controls[0]).Text;
  6:   string soyad = ((TextBox)GridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[1].Controls[0]).Text;
  7:   string email = ((TextBox)GridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[2].Controls[0]).Text;
  8:  
  9:   OleDbConnection con = new OleDbConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["uyelerCon"].ConnectionString);
 10:   OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("Update Uyeler Set Adi =@Adi, Soyadi=@Soyadi, EmailAdresi=@EmailAdresi Where UyeId=" + Id, con);
 11:  
 12:   cmd.Parameters.AddWithValue("@Adi", ad);
 13:   cmd.Parameters.AddWithValue("@Soyadi", soyad);
 14:   cmd.Parameters.AddWithValue("@EmailAdresi", email);
 15:  
 16:   con.Open();
 17:   cmd.ExecuteNonQuery();
 18:   con.Close();
 19:  
 20:   GridView1.EditIndex = -1;
 21:  
 22:   VeriGetir();
 23: }
ve.. Son olarakta Delete işlemini yapacak metodumuzu yazıyoruz.
  1: protected void griddelete(object sender, GridViewDeleteEventArgs e)
  2: {
  3:   //Delete kodları..
  4:   string Id = GridView1.DataKeys[e.RowIndex].Value.ToString();
  5:  
  6:   OleDbConnection con = new OleDbConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["uyelerCon"].ConnectionString);
  7:   OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("Delete From Uyeler Where UyeId=@UyeId", con);
  8:  
  9:   cmd.Parameters.AddWithValue("@UyeId", Id);
 10:  
 11:   con.Open();
 12:   cmd.ExecuteNonQuery();
 13:   con.Close();
 14:  
 15:   VeriGetir();
 16: }
Başka bir makalede görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.

Örnek Proje : Asp.Net GridView
Düzenleme: 08.01.2012 | Çoklu silme modu eklendi.
31 Ekim Per, 2013 Coskun c.
Çoklu silme modu çalışmıyor. Sanırım cmd.Parameters.AddWithValue("@UyeId", item.ToString()); kısmında hata veriyor.
14 Kasım Per, 2013 Admin
Projeyi indirip denediğimde silme yaptı. Kodlar üzerinde oynamış olabilirmisiniz?